Dobrodošli na internet prezentaciju
Osnovnog suda u Požarevcu"Ići sudiji znači ići pravdi."
(Aristotel, Nikomahova etika, 3. vek p.n.e.)


Tim večnim rečima iskazana je svrha prava i neophodnost suda i sudija, kao i položaj sudija u toj neophodnosti.

Stranicama koje su pred Vama, pokušali smo da ovaj univerzalni moralni i pravnički princip, dobije svoj materijalni i praktični oblik. Pokušali smo da Vam približimo i olakšamo pristup sudu, i skratimo put do pravde.

Naše će zadovoljstvo biti, ako smo na ovaj način doprineli da se za makar jedno ročište ili jedan glavni pretres skrate suđenja, i da makar još jedno lice izađe nasmejano iz suda, zadovoljno zbog brzo i lako obavljenog posla.

Theme Joomla Pro Extensions

Theme Joomla features a catalog of Pro Extension Releases (Templates, Components, Modules and Plugins) with also the latest Joomla News, Resources and Support.Centrala:
Lokal:
Kancelarija:
Predsednik suda:
sudija Dobrica Živković 012/544-086
186
210
Zamenik predsednika suda: sudija Darinka Jorgovanović 012/544-090
012/544-091
213
213
Zamenik predsednika suda
u sudskoj jedinici u Kučevu :
sudija Dragan Paunović 012/852-538


Radno vreme suda:
od 07:30 do 15:30 časova


od 08:00 do 14:00 časova

Prijem pismena:

Razgledanje i prepisivanje sudskih spisa u pisarnicama:

Prijem stranaka kod predsednika suda ili sekretara: sredom od 09:00 do 12:00 časova

Adresa suda: Osnovni sud u Požarevcu,
Trg Stevana Maksimovića br.1
12 000 Požarevac


Žiro račun: 840-1620-21

PIB: 106399650

MB: 17773267

Tel. centrala u sedištu suda u Požarevcu: 012/544-090, 012/544-091

Predsednik, sudska uprava: 012/544-086

Fax: 012/514-086

Pisarnica za prethodni postupak: 012/544-095

Krivična pisarnica:
012/542-345

Parnična pisarnica: 012/543-225

Izvršna pisarnica:
012/542-346

Saradnici za "KV":
012/543-226

Računovodstvo: 012/544-096

Tel. centrala u sudskoj jedinici u Kučevu: 012/852-538
Tel. centrala u prijemnoj kancelariji u Žabarima: 012/250-257

 


 
Obaveštenje u vezi overavanja od 1.3.2017. godine Štampa El. pošta
utorak, 28 februar 2017 19:43

Na osnovu člana 1. stav 2. Zakona o izmeni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, Osnovni sud u Požarevcu od 1.3.2017. godine više nije nadležan za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa u svom sedištu u Požarevcu, ul. Trg Stevana Maksimovića br.1.

Za overu potpisa, rukopisa i prepisa, za područje sedišta Osnovnog suda u Požarevcu (Grad Požarevac), od 1.3.2017. godine, isključivo su nadležni javni beležnici.

Na osnovu člana 1. stav 3. pomenutog Zakona, nastaviće se overa potpisa, rukopisa i prepisa u Sudskoj jedinici u Kučevu i Prijemnoj kancelariji u Žabarima, obzirom da u ovim Opštinama nisu imenovani javni beležnici.

 
Javna nabavka male vrednosti dobara - uglja i drva za ogrev Štampa El. pošta
petak, 23 septembar 2016 17:42

Dana 23.09.2016. raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara - uglja i drva za ogrev.

U sekciji "Javne nabavke" mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.5/2016, kao i sa portala Uprave za javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do 04.10.2016. godine, do 12:30 časova.

 
Javna nabavka male vrednosti radova - sanacija zgrade u SJ Kučevo Štampa El. pošta
petak, 10 jun 2016 20:53

Dana 10.06.2016. raspisana je javna nabavka male vrednosti radova - sanacija sudske zgrade u sudskoj jedinici u Kučevu.

U sekciji "Javne nabavke" mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.4/2016, kao i sa portala Uprave za javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do 27.06.2016. godine, do 12:00 časova.

 
Javna nabavka male vrednosti dobara - električne energije Štampa El. pošta
petak, 03 jun 2016 17:50

Dana 03.06.2016. raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara - električne energije.

U sekciji "Javne nabavke" mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.3/2016, kao i sa portala Uprave za javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do 14.06.2016. godine, do 12:00 časova.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 13