Dobrodošli na internet prezentaciju
Osnovnog suda u Požarevcu"Ići sudiji znači ići pravdi."
(Aristotel, Nikomahova etika, 3. vek p.n.e.)


Tim večnim rečima iskazana je svrha prava i neophodnost suda i sudija, kao i položaj sudija u toj neophodnosti.

Stranicama koje su pred Vama, pokušali smo da ovaj univerzalni moralni i pravnički princip, dobije svoj materijalni i praktični oblik. Pokušali smo da Vam približimo i olakšamo pristup sudu, i skratimo put do pravde.

Naše će zadovoljstvo biti, ako smo na ovaj način doprineli da se za makar jedno ročište ili jedan glavni pretres skrate suđenja, i da makar još jedno lice izađe nasmejano iz suda, zadovoljno zbog brzo i lako obavljenog posla.

Theme Joomla Pro Extensions

Theme Joomla features a catalog of Pro Extension Releases (Templates, Components, Modules and Plugins) with also the latest Joomla News, Resources and Support.Centrala:
Lokal:
Kancelarija:
Predsednik suda:
sudija Dobrica Živković 012/544-086
186
210
Zamenik predsednika suda: sudija Boško Mitrović 012/544-090
012/544-091
215
215
Zamenik predsednika suda
u sudskoj jedinici u Kučevu :
sudija Dragan Paunović 012/852-538


Radno vreme suda:
od 07:30 do 15:30 časova

Prijem pismena: od 08:00 do 14:00 časova

Radno vreme službe overe, potpisa i prepisa:

Razgledanje i prepisivanje sudskih spisa u pisarnicama:

Prijem stranaka kod predsednika suda ili sekretara: sredom od 09:00 do 12:00 časova

Adresa suda: Osnovni sud u Požarevcu,
Trg Stevana Maksimovića br.1
12 000 Požarevac


Žiro račun: 840-1620-21

PIB: 106399650

MB: 17773267

Tel. centrala u sedištu suda u Požarevcu: 012/544-090, 012/544-091

Predsednik, sudska uprava: 012/544-086

Fax: 012/514-086

Pisarnica za prethodni postupak: 012/544-095

Krivična pisarnica:
012/542-345

Parnična pisarnica: 012/543-225

Izvršna pisarnica:
012/542-346

Saradnici za "KV":
012/543-226

Računovodstvo: 012/544-096

Tel. centrala u sudskoj jedinici u Kučevu: 012/852-538
Tel. centrala u prijemnoj kancelariji u Žabarima: 012/250-257

 


 
Javna nabavka male vrednosti dobara - uglja i drva za ogrev Štampa El. pošta
petak, 23 septembar 2016 17:42

Dana 23.09.2016. raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara - uglja i drva za ogrev.

U sekciji "Javne nabavke" mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.5/2016, kao i sa portala Uprave za javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do 04.10.2016. godine, do 12:30 časova.

 
Javna nabavka male vrednosti radova - sanacija zgrade u SJ Kučevo Štampa El. pošta
petak, 10 jun 2016 20:53

Dana 10.06.2016. raspisana je javna nabavka male vrednosti radova - sanacija sudske zgrade u sudskoj jedinici u Kučevu.

U sekciji "Javne nabavke" mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.4/2016, kao i sa portala Uprave za javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do 27.06.2016. godine, do 12:00 časova.

 
Javna nabavka male vrednosti dobara - električne energije Štampa El. pošta
petak, 03 jun 2016 17:50

Dana 03.06.2016. raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara - električne energije.

U sekciji "Javne nabavke" mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.3/2016, kao i sa portala Uprave za javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do 14.06.2016. godine, do 12:00 časova.

 
Drugi javni beležnik za područje Osnovnog suda u Požarevcu Štampa El. pošta
utorak, 24 maj 2016 12:23

Rešenjem Ministarstva pravde broj 740-07-00119/2016-22 od 02.03.2016. godine, imenovan je i drugi javni beležnik za područje Osnovnog suda u Požarevcu, Miloš Milićević, čija se javnobeležnička kancelarija nalazi u ul. Bože Dimitrijevića br.7, u Požarevcu, tel:012/402-268, 060/548-24-25.

Zakonom o javnom beležništvu ("Službeni glasnik RS", br. 31 od 9. maja 2011, 85 od 31. avgusta 2012, 19 od 27. februara 2013, 55 od 23. maja 2014) uređeni su organizacija, delatnost, način i uslovi rada, kao i druga pitanja od značaja za javno beležništvo.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 12