Dobrodošli na internet prezentaciju
Osnovnog suda u Požarevcu"Ići sudiji znači ići pravdi."
(Aristotel, Nikomahova etika, 3. vek p.n.e.)


Tim večnim rečima iskazana je svrha prava i neophodnost suda i sudija, kao i položaj sudija u toj neophodnosti.

Stranicama koje su pred Vama, pokušali smo da ovaj univerzalni moralni i pravnički princip, dobije svoj materijalni i praktični oblik. Pokušali smo da Vam približimo i olakšamo pristup sudu, i skratimo put do pravde.

Naše će zadovoljstvo biti, ako smo na ovaj način doprineli da se za makar jedno ročište ili jedan glavni pretres skrate suđenja, i da makar još jedno lice izađe nasmejano iz suda, zadovoljno zbog brzo i lako obavljenog posla.

Theme Joomla Pro Extensions

Theme Joomla features a catalog of Pro Extension Releases (Templates, Components, Modules and Plugins) with also the latest Joomla News, Resources and Support.Centrala:
Lokal:
Kancelarija:
Predsednik suda:
sudija Dobrica Živković 012/544-086
186
210
Zamenik predsednika suda: sudija Boško Mitrović 012/544-090
012/544-091
215
215
Zamenik predsednika suda
u sudskoj jedinici u Kučevu :
sudija Dragan Paunović 012/852-538


Radno vreme suda:
od 07:30 do 15:30 časova

Prijem pismena: od 08:00 do 14:00 časova

Radno vreme službe overe, potpisa i prepisa:

Razgledanje i prepisivanje sudskih spisa u pisarnicama:

Prijem stranaka kod v.f. predsednika suda ili sekretara: sredom od 09:00 do 12:00 časova

Adresa suda: Osnovni sud u Požarevcu,
Trg Stevana Maksimovića br.1
12 000 Požarevac


Žiro račun: 840-1008621-83

PIB: 106399650

MB: 17773267

Tel. centrala u sedištu suda u Požarevcu: 012/544-090, 012/544-091

Predsednik, sudska uprava: 012/544-086

Fax: 012/514-086

Istražna pisarnica: 012/544-095

Krivična pisarnica:
012/542-345

Parnična pisarnica: 012/543-225

Izvršna pisarnica:
012/542-346

Saradnici za "KV":
012/543-226

Računovodstvo: 012/544-096

Tel. centrala u sudskoj jedinici u Kučevu: 012/852-538
Tel. centrala u prijemnoj kancelariji u Žabarima: 012/250-257

 


 
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke Osnovnog suda u Požarevcu Štampa El. pošta
ponedeljak, 12 oktobar 2015 22:20

Shodno članu 22. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Osnovni sud u Požarevcu doneo je, dana 09.10.2015. godine, Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke, koji u zakonskom roku objavljuje na svojoj internet stranici. Navedeni pravilnik možete preuzeti iz sekcije "Interni akti".

 
JNMV.br. 7/2015 Štampa El. pošta
subota, 03 oktobar 2015 07:14

Dana 02.10.2015. godine, raspisana je javna nabavka male vrednosti radova na sanaciji krova na aneksu zgrade Osnovnog suda u Požarevcu.

Poziv za podnošenje ponuda, Konkursnu dokumentaciju i izmene od 03.10.2015. godine, možete preuzeti iz sekcije "Javne nabavke".

Rok za podnošenje ponuda je do 14.10.2015. godine do 12:00 časova.

 
Oglas za imenovanje sudija porotnika od 7.11.2014. Štampa El. pošta
četvrtak, 13 novembar 2014 21:55

Oglas za imenovanje sudija porotnika u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji objavljen je dana 7.11.2014. godine u "Sl. glasniku RS" br.122/2014.

Broj sudija porotnika koji se imenuje u Višem sudu u Požarevcu je 14, a u Osnovnom sudu u Požarevcu 41. Sudije porotnici se imenuju na mandatni period 5 godina.

Tekst oglasa možete preuzeti sa sajta Visokog saveta sudstva odavde.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku i isti ističe dana 24.11.2014.

 
Informator o radu suda i Godišnji raspored poslova za 2014. Štampa El. pošta
četvrtak, 13 novembar 2014 21:47

Informator o radu Osnovnog suda u Požarevcu za 2014. godinu, ažuriran dana 3.11.2014. godine, kao i prečišćen tekst Godišnjeg rasporeda poslova za 2014. godinu, u koji su unete poslednje izmene od 22.7.2014. godine, možete preuzeti iz sekcije "Interni akti".

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 11

Anketa

Da li pratite Oglase o prodaji putem javnog nadmetanja koji se objavljuju na sajtu ovoga suda u sekciji "Oglasi" ?
 

Pretraga

Pratite vesti sa sajta

feed-image Feed Entries