Informator o radu suda za 2013. godinu Štampa El. pošta
četvrtak, 14 februar 2013 23:00

U sekciji "Interni akti" možete preuzeti Informator o radu Osnovnog suda u Požarevcu za 2013. godinu sa izmenama do dana 14.2.2013. godine. 

Informator je ažuriran u pogledu broja sudija, sudijskih pomoćnika, sudijskih pripravnika-volontera u sedištu suda i sudskim jedinicama, uneti su podaci o sprovedenim javnim nabavkama i prihodima i rashodima u 2012. godini. Takođe su dodati novi direktni brojevi telefona ka odsecima pisarnice suda i nove skice drugog sprata i međusprata zgrade suda gde je došlo do promene rasporeda i namene određenih prostorija.