Javna nabavka JNMV.br.2-2013 - 4Su-22 29-13 Štampa El. pošta
ponedeljak, 09 septembar 2013 16:44

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju  za javnu nabavku male vrednosti ogrevnog materijala - uglja i drva, možete preuzeti iz sekcije "Interni akti". Rok za podnošenje ponuda ističe dana 19.09.2013. godine. u 09:00 časova.