Javna nabavka male vrednosti JNMV.br.3/2014 Štampa El. pošta
utorak, 20 maj 2014 07:09

Dana 19.05.2014. godine raspisana je javna nabavka male vrednosti u kojoj su predmet radovi na sanaciji i adaptaciji sanitarnih prostorija u zgradi sedišta Osnovnog suda u Požarevcu.

Poziv za dostavljanje ponuda, konkursnu dokumentaciju i ostale prateće priloge možete preuzeti iz sekcije "Javne nabavke".

Rok za dostavljanje ponuda je 30.05.2014. do 10:00 časova.