JNMV.br. 7/2015 Štampa El. pošta
subota, 03 oktobar 2015 07:14

Dana 02.10.2015. godine, raspisana je javna nabavka male vrednosti radova na sanaciji krova na aneksu zgrade Osnovnog suda u Požarevcu.

Poziv za podnošenje ponuda, Konkursnu dokumentaciju i izmene od 03.10.2015. godine, možete preuzeti iz sekcije "Javne nabavke".

Rok za podnošenje ponuda je do 14.10.2015. godine do 12:00 časova.