Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke Osnovnog suda u Požarevcu Štampa El. pošta
ponedeljak, 12 oktobar 2015 22:20

Shodno članu 22. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Osnovni sud u Požarevcu doneo je, dana 09.10.2015. godine, Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke, koji u zakonskom roku objavljuje na svojoj internet stranici. Navedeni pravilnik možete preuzeti iz sekcije "Interni akti".