Javna nabavka male vrednosti dobara - goriva Štampa El. pošta
četvrtak, 14 april 2016 15:50

Dana 14.04.2016. raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara - goriva: bezolovnog benzina i evro dizela.

U sekciji "Javne nabavke" mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.1/2016, kao i sa portala Uprave za javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do 27.04.2016. godine, do 12:00 časova.