Javna nabavka male vrednosti dobara - kancelarijski materijal Štampa El. pošta
petak, 22 april 2016 16:16

Dana 22.04.2016. raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara - kancelarijskog materijala: papira, tonera, lepka, štampanog materijala, omota spisa i dr.

U sekciji "Javne nabavke" mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.2/2016, kao i sa portala Uprave za javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do 10.05.2016. godine, do 12:00h. Otvaranje ponuda je istoga dana u 12:30h.