Javna nabavka male vrednosti dobara - električne energije Štampa El. pošta
petak, 03 jun 2016 17:50

Dana 03.06.2016. raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara - električne energije.

U sekciji "Javne nabavke" mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.3/2016, kao i sa portala Uprave za javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do 14.06.2016. godine, do 12:00 časova.