Javna nabavka male vrednosti dobara - uglja i drva za ogrev Štampa El. pošta
petak, 23 septembar 2016 17:42

Dana 23.09.2016. raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara - uglja i drva za ogrev.

U sekciji "Javne nabavke" mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.5/2016, kao i sa portala Uprave za javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do 04.10.2016. godine, do 12:30 časova.