Javna nabavka male vrednosti dobara - goriva Štampa El. pošta
sreda, 14 jun 2017 11:58

Dana 14.06.2017. raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara - goriva: bezolovnog benzina i evro dizela.

U sekciji "Javne nabavke" mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.2/2017, kao i sa portala Uprave za javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do 26.06.2017. godine, do 08:30 časova.