Javna nabavka male vrednosti dobara - kancelarijski materijal Štampa El. pošta
petak, 23 jun 2017 17:39

Dana 23.06.2017. raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara - kancelarijskog materijala: papira, tonera, lepka, štampanog materijala, omota spisa i dr.

U sekciji "Javne nabavke" mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.3/2017, kao i sa portala Uprave za javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do 04.07.2017. godine, do 08:30h. Otvaranje ponuda je istoga dana u 09:00h.