JNMV radova na rekonstrukciji elektroenergetskih instalacija Štampa El. pošta
ponedeljak, 03 jul 2017 18:24

Dana 03.07.2017. raspisana je javna nabavka male vrednosti radova na rekonstrukciji elektroenergetskih instalacija zgrade Sudske jedinice u Kučevu.

U sekciji "Javne nabavke" mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.4/2017, kao i sa portala Uprave za javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do 12.07.2017. godine, do 08:30h. Otvaranje ponuda je istoga dana u 09:00h.