Sudski veštaci Štampa El. pošta
sreda, 03 decembar 2008 21:54

 

Решење о именовању судских вештака

Решење је објављено у "Службеном гласнику РС", бр. 50/2011 од 8.7.2011. године и 56/2011.

18. ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Економско-финансијска

Ђорђевић-Урошевић (Драгутин) Верица

Дипломирани економиста

Пожаревац, Коче Рацина 4

Ужа специјалност: Порези, актуарство, рачуноводство, зараде

Решење број: 740-05-02973/2010-03

Јевтић (Селимир) Звонимир

Дипломирани економиста

Пожаревац, Чеде Васовића 8/18

Ужа специјалност: Пословне финансије

Решење број: 740-05-04860/2010-03

Јовановић (Вукашин) Богољуб

Дипломирани економиста

Пожаревац, Војске Југославије 206

Ужа специјалност: Рачуноводство, књиговодство

Решење број: 740-05-05165/2010-03

Јовановић (Мирко) Стана

Дипломирани економиста

Велико Градиште, Николе Тесле бб

Ужа специјалност: Књиговодство и порези

Решење број: 740-05-05194/2010-03

Јоцић (Живорад) Горица

Дипломирани економиста

Пожаревац, Чеде Васовића 6/36

Ужа специјалност: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање

Решење број: 740-05-00570/2010-03

Јочић (Спасоје) Небојша

Дипломирани економиста

Пожаревац, 7. секретара СКОЈ-а 3/а

Ужа специјалност: Финансије, банкарство и осигурање

Решење број: 740-05-01162/2010-03

Андрејевић (Илија) Слађана

Дипломирани економиста

Лесковац, Војводе Мишића С2/54

Ужа специјалност: рачуноводство, финансије

Решење број: 740-05-04694/2010-03

Вучић (Милан) Јован

Економиста

Петровац на Млави, Српских владара 158

Ужа специјалност: Трговина (процена вредности трговачке робе)

Решење број: 740-05-01404/2010-03

Вучковић (Слободан) Гордана

Дипломирани економиста

Пожаревац, Чеде Васовића 43/52

Ужа специјалност: Утврђивање изгубљене добити, прецена вредности покретних ствари и др.

Решење број: 740-05-00968/2010-03

Дамњановић (Сава) Снежана

Дипломирани економиста

Пожаревац, Вардарска 10/15

Ужа специјалност: Процене вредности непокретности

Решење број: 740-05-03029/2010-03

Ждраљевић (Паун) Рада

Дипломирани економиста

Пожаревац, Петра Момчиловића 45

Ужа специјалност: Финансије и др.

Решење број: 740-05-04062/2010-03

Здравковић (Борисав) Љиљана

Дипломирани економиста

Пожаревац, Доситејева 12/13

Ужа специјалност: Рачуноводство, ревизија, порези

Решење број: 740-05-05379/2010-03

Мијајловић (Милутин) Зорица

мастер

Велико Градиште, Жикице Јовановића Шпанца 4

Ужа специјалност: Банкарство, пословне финансије

Решење број: 740-05-03688/2010-03

Милановић (Војин) Станко

Дипломирани економиста

Пожаревац, Мачванска 18/2

Ужа специјалност: Финансије, рачуноводство, јавне набавке

Решење број: 740-05-04524/2010-03

Митић (Синиша) Аца

Дипломирани економиста

Жагубица, Николе Пашића 1/3

Ужа специјалност: Обрачун камата

Решење број: 740-05-02416/2010-03

Мишић (Миодраг) Драгица

Дипломирани економиста

Жагубица, Ново насеље "Жабар" бб

Ужа специјалност: Пословне финансије

Решење број: 740-05-05324/2010-03

Младеновић (Драган) Јелена

мастер

Пожаревац, Јосифа Панчића 8

Ужа специјалност: спољна трговина и девизно пословање

Решење број: 740-05-05821/2010-03

Московлић-Мишковић (Властимир) Смиљана

Дипломирани инжењер агроекономиста

Петровац на Млави, 8. октобар 152

Ужа специјалност: Финансије, економија, рачуноводство

Решење број: 740-05-02483/2010-03

Мотић (Блажа) Жељко

Дипломирани економиста

Жагубица, 23. дивизије бб

Ужа специјалност: Рачуноводство, порези, камате, процена вредности имовине и капитала

Решење број: 740-05-02946/2010-03

Пејић (Божидар) Војислав

Дипломирани економиста

Пожаревац, Тежачко сокаче 32

Ужа специјалност: Осигурање, спортски менаџмент

Решење број: 740-05-03697/2010-03

Петковић (Сибинка) Жика

Дипломирани економиста

Пожаревац, Вардарска 5

Ужа специјалност: Финансије, банкарство и осигурање

Решење број: 740-05-00878/2010-03

Петровић (Душан) Михаил

Дипломирани економиста

Пожаревац, Чеде Васовића 74/19

Ужа специјалност: Финансијско пословање и рачуноводство

Решење број: 740-05-05590/2010-03

Поповић (Драгољуб) Мирољуб

Дипломирани економиста

Пожаревац, Љубовијска 48

Ужа специјалност: Пословне финансије и осигурање

Решење број: 740-05-05121/2010-03

Радовановић (Миодраг) Драган

Дипломирани економиста

Пожаревац, Колубарска 14

Ужа специјалност: Обрачун камата и пропуштене добити

Решење број: 740-05-04553/2010-03

Савић (Светомир) Лепосава

Дипломирани економиста

Пожаревац, Војводе Степе 11

Ужа специјалност: Порези, обрачун зарада

Решење број: 740-05-05972/2010-03

Срдић (Трифун) Зоран

Дипломирани економиста

Кучево, Светог Саве 129/9

Ужа специјалност: порези

Решење број: 740-05-00451/2010-03

Сретеновић (Милета) Мирјана

Дипломирани економиста

Пожаревац, Чеде Васовића 74/31

Ужа специјалност: Порези и доприноси

Решење број: 740-05-05970/2010-03

Стојановић (Милан) Снежана

Дипломирани економиста

Петровац на Млави, Милана Танчића 10

Ужа специјалност: Финансије и банкарство

Решење број: 740-05-05608/2010-03

Стојимировић (Живорад) Мирослав

Дипломирани економиста

Пожаревац, Лоле Рибара 2

Ужа специјалност: Утврђивање висине обавезе по уговорним односима

Решење број: 740-05-03023/2010-03

Стокић (Милија) Наташа

Дипломирани економиста

Пожаревац, Васе Пелагића 42

Ужа специјалност: Пословне финансије

Решење број: 740-05-03292/2010-03

Шербановић (Властимир) Снежана

Дипломирани економиста

Пожаревац, Војске Југославије 79

Ужа специјалност: Рачуноводство, зараде, буџет

Решење број: 740-05-04842/2010-03

 

Грађевинарство

 

Ђорђевић (Божидар) Милорад

Дипломирани инжењер грађевине

Пожаревац, Чеде Васовића 10/20

Ужа специјалност: Високоградња

Решење број: 740-05-04863/2010-03

Благојевић (Славољуб) Драган

Инжењер геодезије

Пожаревац, Драже Марковића 19

Ужа специјалност: Геодезија

Решење број: 740-05-02710/2010-03

Бурсаћ (Ђуро) Милан

Геодетски инжењер

Пожаревац, Табачка чаршија 13/3

Ужа специјалност: Геодезија

Решење број: 740-05-05515/2010-03

Вујичић (Живојин) Драган

Дипломирани инжењер грађевине

Пожаревац, Книнска 7/21

Ужа специјалност: Објекти високоградње и унутрашње инсталације водовода и др.

Решење број: 740-05-02349/2010-03

Димитријевић (Драгослав) Роберт

Дипломирани инжењер грађевине

Велико Градиште, Обала Краља Петра 81

Ужа специјалност: Процена тржишне вредности непокретности и др.

Решење број: 740-05-04550/2010-03

Ивановић (Драгиша) Миша

Струковни инжењер геодезије

Голубац, Димитрија Туцовића 3

Ужа специјалност: Катастар непокретности, процена вредности непокретности

Решење број: 740-05-05994/2010-03

Маринковић (Цвијан) Љубо

Инжењер геодезије

Камијево, Вељка Дугошевића 12

Ужа специјалност: Геодезија

Решење број: 740-05-01684/2010-03

Марковић (Лепомир) Жика

Инжењер геодезије

Суви До, Суви до бб

Ужа специјалност: Геодезија

Решење број: 740-05-05373/2010-03

Марковић (Милорад) Љубиша

Геодетски техничар

Голубац, Трг Палим борцима 1

Ужа специјалност: Геодезија

Решење број: 740-05-03367/2010-03

Мијалковић (Иванко) Станиша

Геодетски инжењер

Жагубица, Маршала Тита 34

Ужа специјалност: Геодезија

Решење број: 740-05-05242/2010-03

Милошевић (Стојадин) Бранислав

Инжењер геодезије

Вуковац, Изварица бб

Ужа специјалност: Геодезија

Решење број: 740-05-05325/2010-03

Митић (Бранко) Никола

Геодетски инжењер

Велико Градиште, Албанске споменице 63

Ужа специјалност: Геодезија

Решење број: 740-05-05525/2010-03

Пауновић (Добривоје) Велизар

Дипломирани инжењер грађевинарства

Пожаревац, Мачванска 18/36

Ужа специјалност: Процена тржишне и грађевинске вредности

Решење број: 740-05-03820/2010-03

Радисављевић (Владимир) Марјан

Геодетски инжењер

Пожежено, Лоле Рибара 8

Ужа специјалност: Геодезија, катастар, спорови око међа

Решење број: 740-05-05954/2010-03

Радосављевић (Радослав) Зоран

Дипломирани инжењер геодезије

Голубац, Дунавски кеј 2/9

Ужа специјалност: Геодезија

Решење број: 740-05-03171/2010-03

Ранковић (Драгољуб) Милан

Магистар наука

Пожаревац, Чеде Васовића 76/34

Ужа специјалност: Тржишна вредност некретнина

Решење број: 740-05-04950/2010-03

Симовић (Бошко) Зоран

Инжењер геодезије

Велико Градиште, Вељка Влаховића 47

Ужа специјалност: Геодезија

Решење број: 740-05-04701/2010-03

Стојановић (Радисав) Јулијана

Дипломирани инжењер грађевине

Пожаревац, Немањина 7/31

Ужа специјалност: Високоградња

Решење број: 740-05-03441/2010-03

Стокић (Живко) Мирко

Дипломирани инжењер грађевине

Кучево, Милана Милосављевића 19

Ужа специјалност: Високоградња, процена вредности непокретности

Решење број: 740-05-00447/2010-03

Стокић (Милета) Веселин

Геодетски техничар

Кучево, Светог Саве 72/1

Ужа специјалност: Геодезија

Решење број: 740-05-01272/2010-03

Рударство и геологија

Трифуновић (Драгиша) Машан

Дипломирани инжењер рударства

Пожаревац, Чеде Васовић 32/22

Ужа специјалност: Рударска технологија, организација техн.

Решење број: 740-05-06016/2010-03

Саобраћај - Транспорт - Безбедност

Јовановић (Љубиша) Слободан

Дипломирани инжењер саобраћаја

Пожаревац, Вука Караџића 23/51

Ужа специјалност: Саобраћајне незгоде и безбедност у саобраћају

Решење број: 740-05-02677/2010-03

Јововић (Радомир) Жаклина

Дипломирани инжењер саобраћаја

Пожаревац, Косанчићева 35/10

Ужа специјалност: Саобраћајне незгоде и безбедност у саобраћају

Решење број: 740-05-02286/2010-03

Младеновић (Радомир) Јасмина

Дипломирани инжењер саобраћаја

Пожаревац, Његошева 8

Ужа специјалност: Железнички саобраћај и транспорт

Решење број: 740-05-02537/2010-03

Петров (Сретен) Љубиша

Дипломирани инжењер саобраћаја

Пожаревац, Филипа Филиповића 7

Ужа специјалност: Саобраћајна техника, висина штета на возилима

Решење број: 740-05-05369/2010-03

Станковић (Душан) Драган

Дипломирани инжењер саобраћаја

Пожаревац, Доситејева 4/4

Ужа специјалност: Друмски и градски саобраћај и транспорт - Безбедност друмског саобраћаја

Решење број: 740-05-03582/2010-03

Пољопривреда

Ђулаковић (Радисав) Владан

Професор струковних студија

Пожаревац, Драже Марковића 20

Ужа специјалност: Процена вредности земљишта, усева

Решење број: 740-05-03563/2010-03

Јанковић (Драгослав) Живорад

Дипломирани инжењер пољопривреде

Пожаревац, Чеде Васовића 80/1

Ужа специјалност: Ратарство, повртарство и др.

Решење број: 740-05-05911/2010-03

Јовић (Светозар) Весна

Дипломирани инжењер пољопривреде, воћарства и виноградсарства

Пожаревац, Светосавска 23

Ужа специјалност: Воћарство, виноградарство и др.

Решење број: 740-05-05155/2010-03

Давидовић (Јован) Десимир

Дипломирани инжењер пољопривреде

Кучево, В. Богдановића 1

Ужа специјалност: Агроекономија

Решење број: 740-05-02948/2010-03

Дачић (Душан) Весна

Дипломирани инжењер пољопривреде

Пожаревац, Радована Драговића бб

Ужа специјалност: Ратарство, повртарство и др.

Решење број: 740-05-02963/2010-03

Маричић (Радосав) Драган

Дипломирани инжењер пољопривреде

Петровац на Млави, Вељка Дугошевића 42

Ужа специјалност: Пољопривреда

Решење број: 740-05-05674/2010-03

Милојевић (Иван) Ненад

Дипломирани инжењер пољопривреде

Пожаревац, Козарачка 1

Ужа специјалност: Воћарство, виноградарство и др.

Решење број: 740-05-05447/2010-03

Николић (Обрад) Вељко

Дипломирани инжењер агрономије

Пожаревац, Миодрага Марковића 9

Ужа специјалност: Ратарство

Решење број: 740-05-05448/2010-03

Стојановић (Слободан) Бојан

Дипломирани инжењер пољопривреде

Петровац на Млави, Милана Танчића 10

Ужа специјалност: Ратарство и повртарство

Решење број: 740-05-02191/2010-03

Стојићевић (Живко) Слободан

Дипломирани инжењер пољопривреде

Пожаревац, Радмиле Трифуновић 3

Ужа специјалност: Ратарство

Решење број: 740-05-03391/2010-03

Шумарство

Вукић (Ђуро) Драган

Дипломирани инжењер шумарства

Пожаревац, Браничевска 20

Ужа специјалност: Шумарство

Решење број: 740-05-04726/2010-03

Животић (Бора) Маја

Дипломирани инжењер шумарства

Пожаревац, Вардарска 10/25

Ужа специјалност: Искоришћавање и гајење шума

Решење број: 740-05-02954/2010-03

Петровић (Богољуб) Ненад

Дипломирани инжењер шумарства

Кучево, Карађорђева бб

Ужа специјалност: Ловство

Решење број: 740-05-01532/2010-03

Електротехника

Живковић (Миланко) Слободан

Дипломирани инжењер електротехнике

Пожаревац, Вардарска 19/42

Ужа специјалност: Енергетика

Решење број: 740-05-02970/2010-03

Машинска техника

Јовановић (Радиша) Драган

Дипломирани машински инжењер

Кучево, Веселина Живановића 17

Ужа специјалност: Машинске конструкције и механизација

Решење број: 740-05-03501/2010-03

Љубић (Славко) Стевица

Дипломирани машински инжењер

Пожаревац, Проте Матеје 12

Ужа специјалност: Процена штете на моторним возилима

Решење број: 740-05-02536/2010-03

Благојевић (Драгомир) Звонимир

Магистар техничких наука

Пожаревац, Браничевски сквер 7/22

Ужа специјалност: Моторна возила

Решење број: 740-05-04410/2010-03

Грујић (Радомир) Новица

доктор наука

Пожаревац, Пролетерска 14

Ужа специјалност: Одржавање машина и опреме и производно машинство

Решење број: 740-05-00481/2010-03

Ивковић (Драгомир) Драгиша

Дипломирани машински инжењер

Пожаревац, Војске Југославије 35

Ужа специјалност: Моторна возила

Решење број: 740-05-05257/2010-03

Катић (Томислав) Александар

Магистар техничких наука

Пожаревац, Бојане Првуловић 15/22

Ужа специјалност: Процена штете на моторним возилима

Решење број: 740-05-00409/2010-03

Пурић (Бранко) Миле

Дипломирани машински инжењер

Пожаревац, Пионирски трг 13/9

Ужа специјалност: Хидроенергетика

Решење број: 740-05-04946/2010-03

Сретеновић (Никодије) Драган

Дипломирани машински инжењер

Пожаревац, Чеде Васовића 74/31

Ужа специјалност: Машине и возила

Решење број: 740-05-05811/2010-03

Архитектура

Костић (Радомир) Драгослава

Дипломирани инжењер архитектуре

Пожаревац, Косанчићева 23

Ужа специјалност: Архитектура и урбанизам

Решење број: 740-05-03092/2010-03

Тацић (Радомир) Мирослава

Магистар просторног планирања

Пожаревац, Косанчићева 23

Ужа специјалност: Урбанизам и грађевинска функција, дизајн и др.

Решење број: 740-05-05548/2010-03

Филиповић (Љубиша) Валентина

Дипломирани инжењер архитектуре

Петровац на Млави, Слободана Пенезића Крцуна 3

Ужа специјалност: Пројектовање, урбанизам и др.

Решење број: 740-05-04148/2010-03

Шеовић (Мирослав) Вера

Дипломирани инжењер архитектуре

Пожаревац, Табачка чаршија 8/8

Ужа специјалност: Пројектовање арх. грађ. објеката, извођење, урбанизам и др.

Решење број: 740-05-01251/2010-03

Медицина

Јањић (Сава) Драган

Магистар наука

Пожаревац, Младости 8

Ужа специјалност: Офталмологија

Решење број: 740-05-03742/2010-03

Јовановић (Живорад) Томислав

Специјалиста патологије

Пожаревац, Книнска 18/14

Ужа специјалност: Патологија

Решење број: 740-05-01545/2010-03

Босић (Драшко) Срећко

Специјалиста опште хирургије

Пожаревац, Југовићева 12

Ужа специјалност: Хирургија

Решење број: 740-05-00673/2010-03

Вељковић (Миодраг) Ненад

Специјалиста опште хирургије

Пожаревац, Трг Р. Вујовића 8/4

Ужа специјалност: Хирургија

Решење број: 740-05-04265/2010-03

Давидовић (Петар) Ненад

Специјалиста опште хирургије

Пожаревац, Његошева 12/20

Ужа специјалност: Општа хирургија

Решење број: 740-05-04661/2010-03

Димчић (Илија) Љиљана

Специјалиста оториноларингологије

Пожаревац, Моше Пијаде 10/10

Ужа специјалност: Оториноларингологија

Решење број: 740-05-03390/2010-03

Ивановић (Душан) Владан

Специјалиста психијатрије

Пожаревац, Ђурђа Бранковића 57

Ужа специјалност: Психијатрија

Решење број: 740-05-05459/2010-03

Илић (Борислав) Топлица

Специјалиста неуропсихијатрије

Пожаревац, Пионирски трг 15/24

Ужа специјалност: Психијатрија

Решење број: 740-05-05446/2010-03

Кузмановић (Бранислав) Војин

Специјалиста психијатрије

Пожаревац, Трг ослобођења 4

Ужа специјалност: Психијатрија

Решење број: 740-05-04788/2010-03

Медурић - Јотов (Синиша) Драгана

Специјалиста психијатрије

Пожаревац, Мачванска 18/22

Ужа специјалност: Неуропсихијатрија

Решење број: 740-05-04949/2010-03

Милановић (Тихомир) Славица

Специјалиста медицине рада

Пожаревац, Мачванска 18/2

Ужа специјалност: Медицина рада

Решење број: 740-05-03914/2010-03

Пејовић (Рајко) Данило

Специјалиста неуропсихијатрије

Пожаревац, Мачванска 5 18/10

Ужа специјалност: Неуропсихијатрија

Решење број: 740-05-03138/2010-03

Петровић (Милан) Слободан

Специјалиста судске психијатрије

Пожаревац, Тршћанска 12

Ужа специјалност: Судска психијатрија

Решење број: 740-05-01540/2010-03

Поповић - Лончар (Маринко) Татјана

Магистар медицинских наука

Пожаревац, Војводе Добрњца 7а

Ужа специјалност: Судска медицина

Решење број: 740-05-01538/2010-03

Сретеновић (Миодраг) Ненад

Специјалиста из пластичне и реконструктивне хирургије

Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 10

Ужа специјалност: Пластична и реконструктивна хирургија

Решење број: 740-05-03601/2010-03

Стоматологија

Миланковић (Јосип) Силвана

Специјалиста стоматологије

Пожаревац, Топличина 51

Ужа специјалност: Пародонтологија и орална медицина

Решење број: 740-05-01547/2010-03

Фармација

Трифуновић (Жарко) Јелена

Специјалиста фармацеутске технологије

Пожаревац, Чеде Васовића 32/22

Ужа специјалност: Фармација

Решење број: 740-05-05996/2010-03

Психологија

Хајровић (Тихомир) Оливера

Специјалиста психологије

Костолац, Трг братства и јединства 9

Ужа специјалност: Психолошки аспекти урачунљивости

Решење број: 740-05-05624/2010-03

Решење о именовању судских вештака

Решење је објављено у "Службеном гласнику РС", бр. 56/2011 од 29.7.2011. године.

18. ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Економско-финансијска

Јовић (Миодраг) Живомир

Економиста за туризам

Кучево, Палих бораца 50

Ужа специјалност: Рачуноводство, књиговодство

Решење број: 740-05-05421/2010-03

Крајић (Милан) Драгољуб

Економиста

Пожаревац, Табачка чаршија 4/35

Ужа специјалност: Књиговодство

Решење број: 740-05-05057/2010-03

Поповић (Никола) Златомир

Дипломирани економиста

Пожаревац, Шумадијска 27/8

Ужа специјалност: Банкарско пословање

Решење број: 740-05-03020/2010-03

Грађевинарство

Шћопуловић (Жика) Саша

Инжењер грађевине

Лазница, Лазница

Ужа специјалност: Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству

Решење број: 740-05-03797/2010-03

Саобраћај - Транспорт - Безбедност

Павловић (Милорад) Аца

Дипломирани инжењер саобраћаја

Пожаревац, Вардарска 10/9

Ужа специјалност: Безбедност, процене штета, транспорт

Решење број: 740-05-04681/2010-03