Advokati Štampa El. pošta
četvrtak, 04 decembar 2008 10:38

ADVOKATI SA SPISKA ADVOKATSKE KOMORE
ZA PODRUČJE OPŠTINE POŽAREVAC
    
Ime i prezime advokataMestoUlicaTelefon
    
ARSIĆ DRAGOLJUB Požarevac Moše Pijade 20,
TC Novi Dom
012/530-983
064/461-3270 
064/461-3270
    
ARSIĆ SNEŽANA Požarevac Voje Dulića 37 lok br.4 sprat 1012/531-300
012/531-189
063/222-211
    
BEGOVIĆ PAVLE Požarevac Šumadijska 6012/556-210
063/307-926
    
BOJIĆ DEJAN Požarevac Moše Pijade 46012/530-999
063/223-238
    
VLAŠKOVIĆ MIRJANA Požarevac Njegoševa 2012/530-022 
063/234-625
    
VOJVODIĆ BRANKO Požarevac Kosančićeva 37012/555-252 
063/224-811
    
VUKOMANOVIĆ DIMITRIJE Požarevac Moše Pijade 14012/513-788 
063/274-917
    
GAJIĆ DIJANA Požarevac Voje Dulića 19/1 063/8349-118
012/213-312
    
GAJIĆ LJUBOMIR Požarevac Voje Dulića 19/1063/232-841
    
GROZDANOVIĆ ZORAN Požarevac Gradsko Sokače br.3012/221-184 
063/7762-190 
012/229-929
    
DAČIĆ DEJAN Požarevac Trg Stevana Maksimovića 2012/532-648 
012/222-648 
064/1145-418
    
DESIMIROVIĆ KOSTA Požarevac K.Milošev venac 18012/227-364 
064/2767-760 
012/221-851
    
DESPOTOVIĆ DRAGICA Požarevac Stari Korzo 29/2

012/532-500
012/225-150 
064/2409-567

    
ĐORĐEVIĆ SUZANA Požarevac Moše Pijade 42012/213-332 
063/359-750 
012/212-296
    
ŽIVKOVIĆ DRAGAN Požarevac TC Eurosalon012/530-668 
012/540-520 
063/222-214
    
ŽIVKOVIĆ V.DRAGICA Požarevac Moše Pijade 42064/2204-386 
012/551-278
    
ŽIVKOVIĆ R. DRAGICA PožarevacB. Jedinstva 20012/212-339 
064/2767-096
    
IVANOVIĆ DRAGAN Požarevac Moše Pijade 14

012/210-902
012/223-197 
063/252-095

    
ILIĆ DEJAN Požarevac Moše Pijade 20, 
TC Novi dom
012/222-413
012/540-070
063/227-967
    
JANKOVIĆ OLIVERA Požarevac Stari Korzo 29/1012/530-192 
063/269-501
    
JEVTIĆ-VASILJEVIĆ LJILJANA Požarevac TC Eurosalon012/540-305 
012/224-787
    
JOVANOVIĆ BRANKO Požarevac Drinska 7012/210-620 
063/251-468
    
LEKIĆ RUŽICA Požarevac Veljka Dugoševića 20012/531-637 
012/531-373
    
LJUBISAVLJEVIĆ LJUBIŠA Požarevac Grgura Vujovića 7012/222-381
    
MARIČIĆ MARINA Požarevac Kneza Lazara 28/5012/227-530
064/3349-077
    
MARJANOVIĆ ČEDOMIR Požarevac Moše Pijade 34012/526-928 
012/521-113 
063/469-899
    
MARKOVIĆ DRAGAN Požarevac Njegoševa 13012/212-878 
063/8147-404
    
MIKŠIK ALEKSANDAR Požarevac Stari Korzo 29/1012/532-918 
063/314-033
    
MILADINOVIĆ ŽIVODAR Požarevac Tabačka Čaršija br.5012/531-506 
063/288-069
    
MILANOVIĆ ZORAN Požarevac Trg Stevana Maksimovića 2012/220-766 
063/8209-862
    
MILENKOVIĆ GORAN Požarevac Stari Korzo 29/2012/213-147 
063/8320-644
    
MILIVOJEVIĆ ANĐELIJA Požarevac Šumadijska 6/3

012/556-400
063/232-471

    
MILOŠEVIĆ ZORAN Požarevac Takovska 15/2012/530-970 
012/532-346 
063/252-769
    
MITRAŠINOVIĆ SLAVICA Požarevac Trg Radomira Vujovića 5012/510-891 
063/304-971
    
MIHAJLOVIĆ VELJKO Požarevac Svetosavska 16a

012/521-045
012/227-022 
063/225-420

    
MLADENOVIĆ DUŠAN Požarevac Moše Pijade 42

012/227-746
012/221-121 
063/7795-585

    
MOMIĆ DANIJELA Požarevac Trg Stevana Maksimovića 2

012/550-287
012/227-179 
063/8026-857

    
NIKOLIĆ DRAGAN Požarevac Svetosavska 26/9012/540-740 
012/540-741 
063/328-397
    
OBRENOVIĆ ALEKSANDAR Požarevac Trg Oslobođenja 4012/531-255 
012/227-644 
064/2245-888
    
PAVLOVIĆ STJEPAN Požarevac Kosovska 73012/221-242
    
PAJIĆ MIROSLAV Požarevac Knez Milošev Venac 2012/213-870 
012/226-722 
064/1935-493
    
PANTIĆ NOVICA Požarevac Moše Pijade bb, TC Novi Dom012/522-622
063/8131-587
064/6867-758
    
PAPOVIĆ BOŠKO Požarevac Stari Korzo 29/2012/532-500 
012/221-431 
063/554-578
    
PAPOVIĆ MIRKO Požarevac TC Barilibr.6012/530-652 
012/225-848 
063/252-986
    
PAŠAJLIĆ OBRAD Požarevac Takovska 15/9012/530-617 
063/7252-652
    
PEROVIĆ DUŠANKA Požarevac Đ. Brankovića 9012/227-346 
064/1161-262
    
PETKOVIĆ RADOMIR Požarevac Trg Stevana Maksimovića 2012/213-315 
012/222-452 
063/8232-752
    
PETROVIĆ GORAN Požarevac Trg Stevana Maksimovića 2012/532-648 
012/541-885 
063/389-340
    
POPOVIĆ BILJANA Požarevac Moše Pijade 18012/531-577 
063/234-562
    
POPOVIĆ BRANISLAV Požarevac Moše Pijade 42012/223-234 
012/221-804 
063/223-234
    
PUKLIN DRAGUTIN Požarevac Sinđelićeva - Zdravstveni centar012/213-013 
063/8054-119
    
RADOSAVLJEVIĆ RADE Požarevac Kosovska 21012/212-210 
012/211-242 
064/1723-656
    
RADULOVIĆ DRAGANA Požarevac Topličina 50012/555-309 
063/8251-177
    
RAJČIĆ ŽIVOMIR Požarevac TC Eurosalon012/527-752 
064/372-6560
    
RANKOVIĆ ĐORĐE Požarevac Radomira Milenića Rusa 6/1012/224-710 
012/222-069 
063/8153-594
    
RUPAR ZORAN Požarevac Trg Stevana Maksimovića 2012/224-450 
063/271-282
    
SIMIĆ DRAGIŠA Požarevac Kosovska 21061/1935-813
    
SOKNIĆ DRAGAN Požarevac Sinđelićeva 14012/221-602 
012/221-903 
063/222-344
    
SPASIĆ DANICA Požarevac Svetosavska 16a012/521-045 
012/541-306 
063/336-487
    
STANIMIROVIĆ MLADEN Požarevac TC. Novi dom012/526-343 
012/531-690 
063/220-165
    
STANOJEVIĆ ACA Požarevac Moše Pijade br.3012/210-492
    
STANOJEVIĆ JOVAN Požarevac Radomira Milenića Rusa 6/1012/524-710 
012/525-873 
064/899-6642
    
STANOJLOVIĆ DRAGAN Požarevac Trg Stevana Maksimovića 2012/226-170 
063/305-420
    
STEVIĆ DRAGIŠA Požarevac Trg Stevana Maksimovića 2012/531-459 
064/2692-400
    
STJEPOVIĆ BILJANA Požarevac Parna bb012/214-213 
063/7045-098
    
STJEPOVIĆ BRANISLAV Požarevac Parna bb012/214-213 
012/540-305 
063/214-213
    
STOJANOVIĆ SRBISLAV Požarevac Trg Stevana Maksimovića 2012/225-355 
063/271-188
    
STOJKOVIĆ BISERKA Požarevac Grgura Vujovića 7

012/532-096
064/1153-265

    
STOKIĆ-JEVTIĆ RADICA Požarevac Jug Bogdanova 1a012/210-263 
064/1309-729 
064/2609-933
    
TADIĆ MIODRAG Požarevac Vase Pelagića 38012556-573 
063/8481-356
    
TRIFUNOVIĆ RADIŠA Požarevac Drinska 21/3012/224-041 
012/532-722 
063/264-251
    
CVEJIĆ DUŠAN Požarevac Drinska 11012/222-318 
012/229-860 
064/2276-111
    
CVETANOVIĆ SLOBODAN Požarevac Voje Dulića 23012/213-333 
063/215-092 
064/822-6015
    
ČOGURIĆ SLOBODAN Požarevac Svetosavska 1012/522-844 
012/523-099 
063/8280-595
    
ŠUKLJEVIĆ DUŠAN Požarevac Trg Oslobođenja 4012/531-255 
064/2800-005
 

Anketa

Da li pratite Oglase o prodaji putem javnog nadmetanja koji se objavljuju na sajtu ovoga suda u sekciji "Oglasi" ?
 

Pretraga