OVERA Štampa El. pošta
utorak, 06 april 2010 20:36

Pisarnica overe se nalazi u prizemlju zgrade, kancelarija br. 05, rad sa strankama je od 08:00 do 14:00 časova.

Na šalterima overe, uz lično prisustvo, ličnu kartu i plaćenu sudsku taksu, možete overiti ugovore, punomoćja itd.

Pisarnica Ime i prezime zaposlenog lica Poslovi Kancelarija Centrala Lokal
Overe pismena Jasmina Rapaić overa pismena
05
012/544-090
012/544-091
133
Mirjana Živadinović overa pismena

 

Overa potpisa
Iznos sudske takse
OP obrazac
 • 1 primerak - 230,00 din.
 • 2 primerka - 390,00 din.
 • 3 primerka - 550,00 din.
Punomoćje (ovlašćenje) 560,00 dinara
Izjava 390,00 dinara
Saglasnost
 • 1 primerak - 230,00 din.
 • 2 primerka - 390,00 din.
 • 3 primerka - 550,00 din.
Predugovor 1970,00 dinara
Vansudsko poravnanje 1970,00 dinara

Apostil (overa dokumenata za korišćenje istih u inostranstvu, npr. lične karte, izvoda iz matične knjige itd.)

Overa prevoda sudskog tumača

2090,00 dinara680,00 din.

Odobrenje (saglasnost) za putovanje maloletne dece bez jednog ili oba roditelja 260,00 din
Overa fotokopije Iznos sudske takse
 • 1 primerak - 230,00 din.
 • 2 primerka - 390,00 din.
 • 3 primerka - 550,00 din.
Overa ugovora Potrebno
Kupoprodajni ugovor
 • lično prisustvo ugovornih strana
 • lične karte ugovornih strana
 • najmanje 6 primeraka ugovora, 2 primerka zadržava sud, pri čemu po službenoj dužnosti jedan primerak dostavlja Upravi prihoda (uvek kada je predmet ugovora nepokretnost)
 • taksa iznosi 1050,00 din.
Ugovor o zakupu
 • lično prisustvo zakupodavca i zakupoprimca
 • lične karte zakupodavca i zakupoprimca
 • osnov za utvrđivanje takse je vreme trajanja zakupnine (broj meseci) pomnoženih sa visinom mesečne zakupnine
Sporazumni raskid ugovora
 • sporazumni raskid
 • ugovor koji se raskida
 • lične karte ugovornih strana
 • taksa iznosi 1050,00 din.
Ugovor o poklonu
 • 6 primeraka ugovora
 • dokaz o vlasništvu
 • lične karte ugovornih strana
 • taksa iznosi 560,00 din.
  (ako vrednost predmeta ugovora ne prelazi 10.000,00 din.)
Ugovor o razmeni, trampi, deobi
 • 6 primeraka ugovora
 • dokaz o vlasništvu za sve strane ugovornice
 • lične karte ugovornih strana
 • osnov za utvrđivanje takse je vrednost predmeta ugovora

Ugovor o nadgradnji, ugovorne strane:
1. stambena zgrada
2. fizičko lice kao investitor

 • 6 primeraka ugovora
 • odluka skupštine stanara zgrade o dozvoli nadgradnje
 • saglasnost stanara - original potpisa
 • osnov za utvrđivanje takse je vrednost predmeta ugovora
Ugovor o otkupu stana
 • lično prisustvo ugovornih strana
 • lične karte ugovornih strana
 • najmanje 6 primeraka ugovora, 2 primerka zadržava sud, pri čemu po službenoj dužnosti jedan primerak dostavlja Upravi prihoda (uvek kada je predmet ugovora nepokretnost)
 • osnov za utvrđivanje takse je vrednost predmeta ugovora