Godisnji raspored poslova za 2010. godinu Štampa El. pošta
sreda, 06 januar 2010 10:42

Na osnovu člana 34. Zakona o uređenju sudova i člana 46. Sudskog poslovnika, i po pribavljenom mišljenju sa Sednice svih sudija (kolegijuma), održane dana 4.1.2010. godine, vršilac funkcije predsednika Osnovnog suda u Požarevcu sudija Dobrica Živković doneo je Godišnji raspored poslova Osnovnog suda u Požarevcu, za 2010. godinu.

Isti možete preuzeti iz sekcije "Interni akti", koja se nalazi u gornjem desnom uglu internet prezentacije.