Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke Osnovnog suda u Požarevcu Štampa El. pošta
ponedeljak, 12 oktobar 2015 22:20

Shodno članu 22. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Osnovni sud u Požarevcu doneo je, dana 09.10.2015. godine, Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke, koji u zakonskom roku objavljuje na svojoj internet stranici. Navedeni pravilnik možete preuzeti iz sekcije "Interni akti".

 
JNMV.br. 7/2015 Štampa El. pošta
subota, 03 oktobar 2015 07:14

Dana 02.10.2015. godine, raspisana je javna nabavka male vrednosti radova na sanaciji krova na aneksu zgrade Osnovnog suda u Požarevcu.

Poziv za podnošenje ponuda, Konkursnu dokumentaciju i izmene od 03.10.2015. godine, možete preuzeti iz sekcije "Javne nabavke".

Rok za podnošenje ponuda je do 14.10.2015. godine do 12:00 časova.

 
Oglas za imenovanje sudija porotnika od 7.11.2014. Štampa El. pošta
četvrtak, 13 novembar 2014 21:55

Oglas za imenovanje sudija porotnika u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji objavljen je dana 7.11.2014. godine u "Sl. glasniku RS" br.122/2014.

Broj sudija porotnika koji se imenuje u Višem sudu u Požarevcu je 14, a u Osnovnom sudu u Požarevcu 41. Sudije porotnici se imenuju na mandatni period 5 godina.

Tekst oglasa možete preuzeti sa sajta Visokog saveta sudstva odavde.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku i isti ističe dana 24.11.2014.

 
Informator o radu suda i Godišnji raspored poslova za 2014. Štampa El. pošta
četvrtak, 13 novembar 2014 21:47

Informator o radu Osnovnog suda u Požarevcu za 2014. godinu, ažuriran dana 3.11.2014. godine, kao i prečišćen tekst Godišnjeg rasporeda poslova za 2014. godinu, u koji su unete poslednje izmene od 22.7.2014. godine, možete preuzeti iz sekcije "Interni akti".

 
Javna nabavka male vrednosti JNMV.br.5/2014 Štampa El. pošta
ponedeljak, 08 septembar 2014 16:06

Dana 08.09.2014. godine, raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara po partijama i to uglja i drva za ogrev.

Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti iz sekcije "Javne nabavke".

Rok za dostavljanje ponuda je do 18.9.2014. do 10:00 časova.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 4 od 14