Informator o radu Osnovnog suda u Požarevcu za 2010. godinu Štampa
četvrtak, 06 maj 2010 14:49

Informator o radu Osnovnog suda u Požarevcu, ažuriran dana 6. maja 2010. godine, možete preuzeti iz sekcije 'Interni akti'. Informator je donet dana 25.1.2010. godine i u njega će se redovno unositi izmene vezane za rad, organizaciju i funkcionisanje suda, i iste će se objavljivati na internet prezentaciji suda.